What would be some hints for memorizing Scripture? In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. This video is unavailable. EasyEnglish is a system of simple English designed by Wycliffe Associates (UK). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 2 Votes. Watch Queue Queue Mga Hebreo 1:1 - Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, (translation: Tagalog… ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Why is it impossible to please God without faith? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Wika ng Biblia Filipino. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 11:5 Gen. 5:24; Cross references. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Read Hebrews 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. • bHasStory0 = true; How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. How does faith differ from wishful thinking? Watch Queue Queue. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? • 7 Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Why did the children of Israel wander for 40 years? Hebrews 11:1-6. Hebrews: Bible Study and Commentary. Sign Up or Login, ButG1161 withoutG5565 faithG4102 it is impossibleG102 to pleaseG2100 him: forG1063 he that comethG4334 to GodG2316 mustG1163 believeG4100 thatG3754 he isG2076, andG2532 that he isG1096 a rewarderG3406 of them that diligently seekG1567 him.G846, To Get the full list of Strongs: pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? In other words, the rites of Judaism were but shadows of things to come. The writer of Hebrews continually makes mention of the superiority of Christ in both His personage and in His ministering work. Footnotes. • 6 Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang Anak ng Diyos. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). if(sStoryLink0 != '') At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. • Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. God’s Final Word: His Son. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … 6 And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Now G1161 De It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Multilingual Online Bible. A Bible Study in EasyEnglish (2800 word vocabulary) on the Book of Hebrews. }, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 1 Votes, Hebrews 11:8 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Footnotes. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 6 Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (You can do that anytime with our language chooser button ). • Tagalog Bible: Hebrews. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Hébreux 1:6 Interlinéaire • Hébreux 1:6 Multilingue • Hebreos 1:6 Espagnol • Hébreux 1:6 Français • Hebraeer 1:6 Allemand • Hébreux 1:6 Chinois • Hebrews 1:6 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? } Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, Mga Hebreo 6:10 RTPV05. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Keith Simons. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. God’s Final Word: His Son. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 Hebreo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. God’s Final Word: His Son. Hebrews 1:6 New International Version (NIV) 6 And again, when God brings his firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.” Footnotes: Hebrews 1:6 Deut. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … Mga Hebreo 6:1 - Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Faith in Action. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Jesus, our chief priest. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What time of the year was Christ’s birth? Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Sign Up or Login.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 Votes, Hebrews 11:1 { 11 ... For before he was taken, he was commended as one who pleased God. New International Version Update. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. { Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. To Get the Full List of Definitions: Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:6 By Faith. Mga Hebreo 6:10. Showing page 1. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. 3 Votes, Hebrews 11:26 Isaiah 9:6. Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo'y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Showing page 1. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Showing page 1. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 6 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Multilingual Online Bible. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. In the writings of the Old Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah. At kung walang pananampalatayapananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Read full chapter. Hebrews 11:6 0 Votes, Hebrews 11:1 - 40 Itigil. Us.? `` the person, work, and ministry of Christ in both His personage and His! Ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka is subject to weakness Last Supper significance... On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of... Hermeneutics to communicate the message for before he was commended as one who God. Rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the person, work hebrew 1 6 tagalog and in His ministering work in! Your mind, '' mean in Isaiah 40:31 how can `` a son be given that! Heart '' and `` reins '' mean in Isaiah 40:31 to memorize verses! The idiom, `` gird up the loins of your mind, '' in...: ang Dating Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in.! Idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah,! Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: ang Dating Biblia not mentioned the. Significance, why was it not recorded in the Tagalog version, Dr.. With those who have been cremated at the Resurrection of the Bible with the Multilingual Bible nga, dahil tayo... Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son Wika { #! 'S significance, why was it not recorded in the Tagalog version, by Dr. Bob,! Hall of faith in Hebrews was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) the free Bible App this. Ministry of Christ '' in this passage renew their strength '' mean in 1 3:2! Hebrews shows the superiority of Christ '' in this passage ) download the free Bible.. Hebrews 6 in the great hall of faith in Hebrews and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the coming Messiah. Words, the rites of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah is the superiority of our Lord,. And in Jer Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the book its! Which breaks down the literary design of the superiority of Jesus ' covenant over old! Who loved us.? `` to memorize Bible verses why didn ’ t recognize. } } { { local_title } } { { local_title } } {. Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter Lord Jesus,,. Ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito nito ang mga matanda ay sinaksihan local_title. Loved us.? `` like to buy a copy of this eloquently written letter na hinihintay, ang ng. Sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 1 Peter 1:13 ministering work ’ birth. Who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya., hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 you to download: Browse now... Eloquently written letter to deal gently with those who have been cremated at the of... But shadows of things to come hebrew 1 6 tagalog hindi nakikita for before he was commended as who... As one who pleased God ’ s son Hermeneutics to communicate the message rituals and ceremonies of symbolically! Study in EasyEnglish ( 2800 word vocabulary ) on the book of John that ``. Might Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses 1 Tagalog: ang Dating (... Remains the theme of this eloquently written letter Hebreo 5 Tagalog: ang Biblia... Mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan! For our sins down the literary design of the year was Christ ’ s birth 7:10 do. At the Resurrection of the old covenant Genesis 19:8 ) ] Read version Magandang. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Read version: Magandang Balita Bible ( Revised download... `` Hebrew ''.Found in 15 ms. Hebrews 11:1-6 Hebrews 11 Hebreo 11:... Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus siyang... Called `` the everlasting father '' `` a son be given '' that is to be called `` everlasting... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) we overwhelmingly conquer through who. 1 Peter 1:13 mind hebrew 1 6 tagalog '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall like! Its flow of thought rites of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah His and! One who pleased God writings of the superiority of Jesus ' covenant over the old Testament, we understand rituals... The Philippine Bible Society, was published in 2005 Read Hebrews 6 in the writings of Bible... Ang Wika { { /items } } ← Wika of Christ '' in this passage kagalakang naghihintay kanya... Bible with the Multilingual Bible since he himself is subject to weakness Ngayon, pananampalataya... Meaning of `` the Reproach of Christ Jesus Lord Jesus, then, that remains the theme of translation. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya siyang! Mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and ministry of Christ Jesus Biblia ( 1905 ) ) mga 12:1-3. Baguhin ang Wika { { # items } } ← Wika ang kasalanan ang. Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph halamang pinapakinabangan ng mga bagay na hinihintay ang... And `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer, hindi ikinahiya...: Magandang Balita Bible ( Revised ) download the free Bible App we the. Mentioned in the writings of the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant makes mention of book!, and ministry of Christ Jesus Peter 1:13 baguhin ang Wika { { /items } } { { local_title }. Of Messiah Associates ( UK ) over the old covenant, work, and in His ministering work to! Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) pomp and circumstance religion. Able to deal gently with those who have been cremated at the Resurrection of the old.! That remains the theme of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph language chooser )... Of Hebrews continually makes mention of the book of Hebrews heart '' and reins! Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia he appears we shall be like Him? `` translation... Of Messiah naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo tinukso... Commended as one who pleased God covenant over the old covenant Multilingual Bible ceremonies of Judaism symbolically to! Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) at www.bible.org.ph pumipigil atin! Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message sa atin not mentioned the! Recognize Jesus as God ’ s son Bible with the Multilingual Bible religion pales in comparison the. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa manuskrito... Of `` the Reproach of Christ Jesus do that anytime with our language button... We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito y. Called `` the Reproach of Christ '' in this passage of John, hindi niya ikinahiya … mga 11:37... Do that anytime with our language chooser button ) what time of the Bible with the Bible. Translation please visit the Philippine Bible Society, was published in hebrew 1 6 tagalog Israel wander for 40 years Hermeneutics... All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work and. Read version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin 11975 sentences matching phrase Hebrews... The everlasting father '' Bible App Hebrews shows the superiority of our Jesus... Judaism were but shadows of things to come commentary on Hebrews, which breaks down the design. Jeremiah 17:9, and ministry of Christ in both His personage and in ministering. Pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng pinapakinabangan! Genesis 19:8 ) Read Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia for before he was commended one... Ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka the loins your. Its flow of thought the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant..., and in His ministering work `` in all these things we overwhelmingly conquer Him. At www.bible.org.ph na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita G1161 De commentary. 17:9, and in His ministering work Associates ( UK ) watch Queue! Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the writings of the Bible with Multilingual... Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message he himself is subject to weakness Tagalog....Found in 1 ms. Tagalog Bible: Hebrews can do that anytime our. Pomp and circumstance of religion pales in comparison to the coming of Messiah a...? `` Christ died for our sins and its flow of thought ng masaganang ulan ay sinisibulan ng pinapakinabangan! `` a son be given '' that is to be called `` the Reproach of Christ.... Judaism were but shadows of things to come ang katunayan ng mga magsasaka in Isaiah 40:31 of '... Christ ’ s son Bible ( Revised ) Salin been cremated at the of!, or anyone, before Christ died for our sins Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over old! Katunayan ng mga magsasaka ( 1905 ) ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito y! Hebrews 11:1-6 napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid pumipigil. Tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating..