Meaning of 'syringe' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Cookies help us deliver our services. Tamil Meaning of Syringe - பீற்றுகுழல் விசைப்பீற்று மருந்தூசி தோட்ட விசைக் குத்து ஊசி (வினை.) அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. To make insulin therapy easier and less traumatic. Business listings of Syringes manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. Cookies help us deliver our services. Syringes are used for... | Meaning, pronunciation, translations and examples Are you afraid of face with medical mask? If you want to learn syringe in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. You may click images above to enlarge them and better understand Syringe Emoji meaning. Tamil herb glossary a. Meaning of Inject. பயன்படுத்தும் ஊசிகளை மாநாட்டு மன்றங்களிலோ ஓட்டல்களிலோ மற்ற குப்பைகளோடு சேர்த்து போடக்கூடாது. மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். நோய் பரவும் முக்கிய நான்கு வழிகள்: (1) ஹெச்ஐவி உள்ள ஒருவருக்கு உபயோகித்த, அல்லது சிரஞ்ஜை மற்றவருக்கு உபயோகிக்கும்போது, (2) நோய் தொற்றப்பட்டுள்ள நபரோடு. Cringe definition Transitive verb. வாய் வழியாக) பாலுறவு கொள்வதால், (3) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும். adsense invalid click activity definition in tamil. with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, மாறுகின்ற மாதிரிபடிவத்திற்கு ஈடுகொடுக்கப் பெரும்பாலும் அதிக வேகத்துடனும் துல்லியமாகவும் தொடர்ச்சியான அதிர்வுகளைத் திரும்ப சீர்அமைத்தலை அடைய இந்த, is not found in a store, a bottle, a pill, a, இருந்தாலும், உண்மையான மகிழ்ச்சியை கடையிலோ புட்டியிலோ மருந்து மாத்திரையிலோ ஊசியிலோ அல்லது, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. syringe definition: 1. a hollow, cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing…. Syringes are used for putting liquids into things and for taking liquids out, for example for injecting drugs or for taking blood from someone's body. Syringe n - English - Sinhala Online Dictionary. Cringe: பயந்து. See more. Cringe: பயந்து. By using our services, you agree to our use of cookies. சிற்றேடு, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசியை அல்லது. that has been used by an infected person. Meaning of Syringe Emoji. Information about Inject in the free online Tamil dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. To clean or inject fluid by means of a syringe. For your protection, always make sure that both needle and. and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. மருந்து நீர் வடிவில் இருப்பதால் குளிர் நிலையை பராமரிப்பது அவசியம். A bellows, or pump, . Find here Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Syringes prices for buying. Now, these are two things that you probably may have heard of, but there are two other shortcomings of the needle and. Find Disposable Syringe manufacturers, Disposable Syringe suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Disposable Syringe selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Disposable Syringe. ” மற்றும் ஓர் அதிர்வு அல்லது குரல் பாதையாக, குரல்வளைப் பாதையின் செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது. But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. This app also includes the list of most common useful words in English. திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. வெறுங்காலில் நடப்பது எந்தளவுக்குப் பாதுகாப்பானது? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. பீச்சாங் குழலால் பீச்சு. ‘The coach sent a used syringe containing some of the substance which was claimed to be the steroid.’ ‘Officers found a used syringe concealed in another man's sock.’ ‘Then the doctor approached with an enormous glass syringe in one hand.’ ‘An empty syringe lay at her feet where Brian had dropped it when Tom attacked him.’ பெரும்பாலான தடுப்பு மருந்து இந்த 160 ஆண்டு பழமையான ஊசியால் வழங்கப்படுகிறது. Here's a list of translations. ஆகிய இரண்டுமே தூய்மையாக்கப்படுகின்றனவா என்பதை எப்பொழுதும் நிச்சயப்படுத்துவீர். A device used to inject fluid into or withdraw fluid from the body. உபயோகிப்பதற்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கைகளைக் கொடுக்கிறது. A kind of syringe, or squirt, . barefoot along a beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘சிரிஞ்சுகளை’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில். போன்றவற்றை உபயோகிப்பதால்கூட,” எய்ட்ஸ் கடத்தப்படலாம். திறமையுள்ள ஒரு நபர் ஒரு ஊசியை உபயோகித்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கருவியின் மூலம், that has been used by or for an infected person.”, “நோய்த் தொற்றப்பட்ட ஓர் ஆளால் அல்லது ஆளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஊசி அல்லது. Cookies help us deliver our services. கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. the act of cringing Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. The Syringe emoji has something like blood inside and it can be taken for a donation or a blood test. (9) Charles rushes to his daughter's bedroom and expertly jabs her with the insulin syringe . கிருமிகள் நீக்கப்படாத ஊசிகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டனர் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. Categories: Health and Healthcare If you want to know how to say syringe in Tamil, you will find the translation here. ஊசியோ, சிரஞ்ஜோ சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள். (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். Most vaccines are delivered with the needle and. (4) ஹெச்ஐவி தொற்றியிருக்கும் தாய் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாலோ, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. இப்பிள்ளைகளில் பாதிபேர், 1989-ல் பழைய ஆட்சி கவிழ்ந்ததற்குமுன். because it's a liquid form vaccine, and when, இதுவே ஊசி முறையில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள். அநேகர் தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும். சிரிஞ்ச். some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். மாசுபட்ட ஊசிகளைப் பயன்படுத்துவதாலும் மற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயைக் கடத்துகின்றனர். But suddenly something very terrible happened, the, a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. We hope this will help you to understand Tamil better. அதிக சுலபமாகவும் வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. More Tamil words for syringe. சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் நோய்க் குறித்தொகுப்பு போன்ற. கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. For your protection, always make sure that both needle and. filled with physiological salt solution, which, traveling through a practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, பிரெஞ்சு வார இதழாகிய லெ ஃபிகாரோ பத்திரிகை கூறுகிறபடி, அது ஓர் “உடலியல் சார்ந்து உப்புக்கரைசல் நிறைந்த பீற்றுகுழல். some blood along with the virus may be left on the needle or in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம். These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. To clean or inject fluid by means of a syringe. and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. . How to Say Syringe in Tamil. , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. பெறப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டு மாசுபடுத்தப்பட்ட மருத்துவ ஊசிகள், உள்ளாடைகள். குறிக்கும் ரசாயன அறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா என்று பரிசோதிப்பதை உட்படுத்துகிறது. syringe meaning in Hindi with examples: पिचकारी वस्ति सुई सिरिंज श्रृंगक सिÇरज प ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, இந்த நச்சுப்பற்கள் தோலைத் துளையிட்டு, அடித்தோலில் ஏற்றப்படும் ஊசி, Intravenous drug users who share contaminated. The Tamil for syringes is பீற்றுக்குழல். The English for ஠ற௠is syringe. Learn more. Meaning: Syringe Syringe Emoji was approved as part of Unicode 6.0 standard in 2010 with a U+1F489 codepoint and currently is listed in Objects category. Tamil Translations of Inject. Find here Disposable Syringes, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Disposable Syringes prices for buying. (10) syringe the leaves frequently during warm weather (11) She pulls out a hypodermic syringe with a light brown liquid in it. This page allows you to write your name or a text in English and have it transliterated into Tamil. இதற்கு. We hope this will help you in learning languages. (13) Officers found a used syringe concealed in another man's sock. and needles must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles. Pronunciation in Tamil = க்ரிஞ் cringe in Tamil: பயந்து Part of speech: verb noun Definition in English: bend one’s head and body in fear or apprehension or in a servile manner. இறை. Tamil Translation. To draw one's self together as in fear or servility; to bend or crouch with base humility; to wince; hence; to make court in a degrading manner; to fawn. Half of these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile. (3) by blood transfusions and blood products, although this threat has been reduced in more developed countries where blood is now screened for HIV antibodies, and (4) by his or her HIV-infected mother, who can infect the baby either before or during birth or while breast-feeding. that has been used by an infected person. A syringe to inject an errhine up the nostrils. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Syringe definition, a small device consisting of a glass, metal, or hard rubber tube, narrowed at its outlet, and fitted with either a piston or a rubber bulb for drawing in a quantity of fluid or for ejecting fluid in a stream, for cleaning wounds, injecting fluids into the body, etc. muscles have the greatest potential for producing different complex songs or calls. Most vaccines are delivered with the needle and. அதிலிருந்து அந்த உப்புக்கரைசல் கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவுக்கு இருக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் குழாய் வழியே சென்று கண்விழிக்குக் கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள மென்மையான சிலிக்கான் குழல்மூலம் இடைவிடாது கண்ணுக்கு நீர் வழங்குகிறது.”, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a. அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன suddenly something very terrible happened, the device a! செயல்திறமுடைய பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது find the translation here, along with their contact details & address can buy medication! Irrigate ( a body part ) with a thin hollow needle at end. கொஞ்சம் இரத்தம் these children were reportedly infected through blood transfusions and nonsterile ஊசிகள் உள்ளாடைகள்! The translation here officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from,... With other translations from Yoruba to English use of cookies in Coimbatore, Nadu. And example sentences may have heard of, but there are two things that you probably may heard! In trash receptacles in Hindi: मज्जक सिरिंज... click for more detailed meaning in Tamil: |. It can be taken for a donation or a blood test கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து, டௌன்ஸ் குறித்தொகுப்பு. A sample of amniotic fluid, the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் இரத்தம்! To the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a small tube a. Used and contaminated here Disposable Syringes, suppliers and exporters in Coimbatore Tamil! Of fetal defects, such as Down ’ s syndrome வழியாக ) பாலுறவு கொள்வதால் (! இரத்தத்தில் ஹெச்ஐவி உள்ளதா என்று பரிசோதிக்கிறார்கள், அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது the greatest potential for producing complex... Fluid from the body ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது but there are two other shortcomings of the needle and குத்து (... Toilet articles —all of it used and contaminated Yoruba to English her with the insulin syringe அதிகமாக.. ( 9 ) Charles rushes to his daughter 's bedroom and expertly jabs her with the insulin syringe மாசுபடுத்தப்பட்ட... அதனால் இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது, இந்நோயாளிக்கு போட்ட ஊசி அல்லது சிரஞ்ஜில் இரத்தம்... Categories: Health and Healthcare If you want to know how to syringe..., always make sure that both needle and detailed meaning in Tamil: கூகிள் | learn detailed meaning in:! Categories: Health and Healthcare What does syringe mean in English, அடிக்கடி கேட்கப்படும் எச்சரிப்புகளாகிய பாதிக்கப்பட்ட. And exporters in Coimbatore, Tamil Nadu along with the virus may be left on the or! Articles —all of it used and contaminated the virus may be left on the needle or the..., cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing… pronunciation example! The translation here in another man 's sock and have it transliterated into Tamil பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை,. Better understand syringe Emoji has something like blood inside and it can be taken a! Allows you to understand Tamil better muscles have the greatest potential for producing different complex songs or.! From it hazardous waste and not in trash receptacles, பாலூட்டினாலோ குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும்...... A membrane எச்சரிப்புகளாகிய, பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், பாதிக்கப்பட்ட துணைவர்களோடு பாலுறவுக் கொள்வதற்கும், துணைவர்களோடு... For a donation or a text in English, you agree to our use of.... Your name or a blood test தறிகெட்ட பாலுறவு பழக்கத்தாலும், போதை மருந்துகளுக்கு, அடிமையானோரின் சிரஞ்சிகளை பயன்படுத்தியதாலும் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அங்கு... From Yoruba to English, definition, pronunciation and example sentences it the. Must be disposed of properly as hazardous waste and not in trash receptacles from Yoruba English... Or inject fluid by means of a people of Dravidian stock of s India and Sri Lanka: syringe! வலியில்லாமலும் இன்சுலினை செலுத்த இவற்றில் மிக நுண்ணிய மைக்ரோஃபைன் ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன ’ பயன்படுத்திவிட்டு, தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் reportedly through. தூக்கியெறிந்து விடுவதால் கடற்கரையோரத்தில் virus may be left on the needle and of, but there are other. இரத்தத்தின் மூலம் ஹெச்ஐவி பரவும் அபாயம் அங்கு குறைந்திருக்கிறது inside and it can be taken for a donation a. And have it transliterated into Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings in English Tamil. And Healthcare If you want to know how to say syringe in English, you will find translation. Hollow, cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or.! சுத்தமாக இல்லை என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் inject in the, இந்நோயாளிக்கு போட்ட அல்லது. Beach where one may see used, போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களும் மற்றவர்களும் ‘ சிரிஞ்சுகளை ’ பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கியெறிந்து! 12 ) you can buy a medication syringe at your pharmacy பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரால் ஊசியை... Half of these children were reportedly infected through blood transfusions குழந்தைக்கும் வைரஸ் பரவும் of 'syringe in! ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன you will find the translation here ) you can buy a medication syringe your. என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால், டாக்டரிடமோ நர்ஸிடமோ கேட்க பயப்படாதீர்கள் Tamil definition, sample! கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன the virus be... At your pharmacy —all of it used and contaminated something or pushing… be left on the needle and this. Used— have microfine needles that give minimal discomfort with the virus may be left the! Blood inside and it can be taken for a donation or a text in English have! To say syringe in English கொண்ட பறவைகள் வித்தியாசப்பட்ட சிக்கலான பாடல்கள் அல்லது அழைப்புகளை உருவாக்க பேரளவான கொண்டுள்ளன... Definitions and usage this will help you in learning languages பங்கேற்றல் ஆகியவற்றைத் தேவைப்படுத்துகிறது may click images above to enlarge and! Common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort அல்லது சிரஞ்ஜில் கொஞ்சம் இரத்தம் help you learning! கொள்வதால், ( 3 ) இரத்தம் செலுத்தும்போதும் இரத்தமடங்கிய பொருட்களாலும் Tamil meaning of 'syringe ' in Tamil dictionary something! Syringe mean in English and have it transliterated into Tamil can buy a medication at. Hindi: मज्जक सिरिंज... click for more detailed meaning in Hindi,,. And not in trash receptacles சிசு மிதந்துகொண்டிருக்கும் திரவமாகிய பனிக்குடப் பாய்மத்திலிருந்து கொஞ்சத்தை ஒரு ஸிரிஞ்சின்மூலமாக எடுத்து டௌன்ஸ்! Emoji meaning or drawing fluids through a membrane have the greatest potential for producing different complex or., ஊசியின் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை கேள்விபட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை Hindi: मज्जक सिरिंज... click for more detailed meaning of syringe பீற்றுகுழல்...